Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Kroniske og alvorlige sår og fistler

[Endret 12/23]

Til bruk i sårbehandling av kroniske og alvorlige sår og fistler, som kreftsår, trykksår (liggesår) venøse leggsår, diabetiske sår og arteriosclerotiske sår, kan det gis bidrag til dekning av nødvendige utgifter til

  • bandasjemateriell
  • medisinsk forbruksmateriell
  • reseptfrie legemidler

Materiellet må være kjøpt på et apotek eller i en bandasjistforretning, og behovet for materiellet må vare i minst tre måneder i løpet av et år.

Det kan ikke gis bidrag til bandasjemateriell, medisinsk forbruksmateriell og reseptfrie legemidler hvis sårbehandlingen blir utført av kommunens helse- og omsorgstjeneste, jf. helse- og omsorgstjenesteloven.

Hvis sårstellet er fordelt mellom pasienten/pårørende og kommunens helse- og omsorgstjeneste, kan det gis bidrag til materiellet som pasienten/pårørende kjøper og benytter i sårbehandlingen. Når kommunens helse- og omsorgstjeneste utfører sårstellet, er de ansvarlig for å dekke utgiftene til bandasjemateriellet, det medisinske forbruksmateriellet og de reseptfrie legemidlene.

Ved oppstart av behandling, og deretter hvert tredje år, skal behovet godtgjøres av lege. Legeerklæringen skal inneholde diagnose, beskrivelser og lokalisering av såret/fistelen, og begrunnelse for og varighet av behandlingen. Legen skal også informere om hvem som steller såret/fistelen.

Det kan gis dekning til støttestrømper til behandling av kroniske og alvorlige sår og fistler (leggsår), og til bomullshansker når hanskene benyttes direkte i sårbehandlingen av brannsår.

Det kan gis bidrag med 90 prosent over et minstebeløp på 2151 kroner (2024).

Siste faglige endring: 29. desember 2023