Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Klage

Vedtak etter folketrygdloven § 5-22 kan påklages til Helfo, som vurderer klagen og eventuelt forbereder den for behandling av Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten).

Vedtak etter folketrygdloven § 5-22 er unntatt rett til å anke til Trygderetten, jf. folketrygdloven § 21-12 fjerde ledd.

Sist faglig oppdatert: 01. desember 2022