Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Klage

[Endret 5/24]

Vedtak etter folketrygdloven § 5-22 kan påklages til Helfo, som vurderer klagen og eventuelt forbereder den for behandling av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Vedtak etter folketrygdloven § 5-22 er unntatt rett til å anke til Trygderetten, jf. folketrygdloven § 21-12 fjerde ledd.

Siste faglige endring: 06. mai 2024