Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Hudlidelser – salver, kremer, gel og oljer

[Sist endret 05/24]

Det kan gis bidrag til dekning av nødvendige utgifter til følgende produkter som brukes i behandling av betydelige (utbredte) og kroniske hudlidelser med uttørring av huden (herunder brannskader og pustulosis palma-plantaris):

 • salver
 • kremer
 • gel
 • oljer og
 • såpefrie renseprodukter med bruksområde hudlidelser med uttørret og skadet hud
 • hydrokolloide sårplater til okklusjonsbehandling

Produktene skal være reseptfrie. Det er et vilkår at behovet for produktene forventes å bli varig (to år eller mer).

Det kan bare gis dekning til produkter som har som hovedformål å behandle tørr hud. Hvis det er behov for produkter som ikke har som hovedformål å behandle tørr hud, må dette begrunnes.

Det kan ikke gis bidrag til dekning av serum, uansett innhold.

Hvis behandlingen er fordelt mellom pasienten/pårørende og kommunens helse- og omsorgstjeneste, kan det gis bidrag til kolloide sårplaster som pasienten/pårørende kjøper og benytter i sårbehandlingen. Når kommunens helse- og omsorgstjeneste utfører behandlingen, er de ansvarlig for å dekke utgiftene til kolloide sårplaster.

Ved oppstart av behandling skal behandlingsbehovet og aktuelle produkter (spesifisert med produktnavn/type) dokumenteres ved en erklæring fra en spesialist i dermatologi, pediatri eller tilsvarende sykehusavdeling, eller av en lege ved Brannskadeavsnittet ved Haukeland sykehus. En slik erklæring skal inneholde følgende:

 • pasientens persondata (navn, adresse, fødselsnummer)
 • diagnose, med angivelse av hudlidelsens utbredelse
 • fullstendig produktnavn (det er ikke tilstrekkelig at spesialisten bare angir merkenavn)
 • ca. totalforbruk av salver, ca. totalforbruk av kremer og ca. totalforbruk av oljer per år (det er ikke tilstrekkelig at spesialisten angir «etter behov» eller lignende)
 • bekreftelse på at behovet for produktene forventes å bli varig

Hvert tredje år – eller når pasienten eventuelt må bytte produkt eller mengde – må behovet dokumenteres ved en ny erklæring.

Det kan ikke gis bidrag til beskyttelse av hud. Det kan likevel gis bidrag til produkter med solfaktor hvis

 • salvegrunnlaget i produktet er det som er best for å behandle pasientens tørre hud og man ikke har funnet tilsvarende salvegrunnlag i andre produkter uten solfaktor
 • solfaktoren i seg selv behandler tørr hud

Det er ikke krav om at produktene skal være kjøpt på et apotek.

Det kan gis bidrag med 90 prosent over et minstebeløp på 2151 kroner (2024).

Siste faglige endring: 06. mai 2024