Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Hudlidelser – salver, kremer, gel og oljer

[Endret 01/23]

Det kan gis bidrag til dekning av utgifter til følgende produkter som brukes i behandling av betydelige (utbredte) og kroniske hudlidelser med uttørring av huden (herunder brannskader og pustulosis palma-plantaris):

 • reseptfrie salver
 • kremer
 • gel
 • oljer og
 • såpefrie renseprodukter med bruksområde hudlidelser med uttørret og skadet hud

Det er et vilkår at behovet for produktene forventes å bli varig (to år eller mer).

Det kan ikke gis bidrag til dekning av serum, uansett innhold.

Hvis sårsstellet er fordelt mellom pasienten/pårørende og kommunens helse- og omsorgstjeneste, kan det gis bidrag til kolloide sårplaster som pasienten/pårørende kjøper og benytter i sårbehandlingen. Når kommunens helse- og omsorgstjeneste utfører sårstellet, er de ansvarlig for å dekke utgiftene til kolloide sårplaster.

Ved oppstart av behandling skal behandlingsbehovet og aktuelle produkter (spesifisert med produktnavn/type) dokumenteres ved en erklæring fra en spesialist i dermatologi, pediatri eller tilsvarende sykehusavdeling, eller av en lege ved Brannskadeavsnittet ved Haukeland sykehus. En slik erklæring skal inneholde følgende:

 • pasientens persondata (navn, adresse, fødselsnummer)
 • diagnose, med angivelse av hudlidelsens utbredelse
 • produktnavn
 • ca. totalforbruk av salver, ca. totalforbruk av kremer og ca. totalforbruk av oljer per år (det er ikke tilstrekkelig at legen angir «etter behov» eller lignende)
 • bekreftelse på at behovet for produktene forventes å bli varig

Hvert tredje år – eller når pasienten eventuelt må bytte produkt eller mengde – må behovet dokumenteres ved en ny erklæring.

Det kan ikke gis bidrag til beskyttelse av hud. Det kan likevel gis bidrag til produkter med solfaktor hvis

 • salvegrunnlaget i produktet er det som er best for å behandle pasientens tørre hud og man ikke har funnet tilsvarende salvegrunnlag i andre produkter uten solfaktor
 • solfaktoren i seg selv behandler tørr hud

Det er ikke krav om at produktene skal være kjøpt på et apotek.

Det kan gis bidrag med 90 prosent over et minstebeløp på 2070 kroner (2023).

Sist faglig oppdatert: 01. januar 2023