Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Generelle vilkår

[Endret 12/23]

Det kan gis bidrag til formålene som fremgår av dette rundskrivet.

Beregning av bidrag og bidragets størrelse varierer mellom de ulike bidragsformålene. Hvilke regler som gjelder, framgår av det enkelte bidragsformålet.

For noen bidragsformål gis det bidrag til dekning av 90 prosent av utgiftene som overstiger et minstebeløp. I 2024 utgjør dette beløpet 2151 kroner. I noen tilfeller dekkes utgiftene fullt ut, og i andre tilfeller gis det dekning etter fastsatte satser. For enkelte bidragsformål er det satt et tak på bidragets størrelse.

Bidrag skal vanligvis gis til delvis dekning av utgifter brukeren har hatt. Bidraget beregnes etter de retningslinjene som gjaldt på kjøpstidspunktet, eller på tidspunktet behandlingen fant sted.

Som hovedregel må brukeren selv betale utgiftene og deretter søke Helfo om refusjon. Brukeren må sende søknad om bidrag til Helfo innen seks måneder etter utløpet av det kalenderåret utgiftene påløp.

Ved søknad fra brukeren kan Helfo unntaksvis dekke høye utgifter direkte til apoteket/bandasjist etter avtale. Utbetalingen skal ikke inngå i oppgjørsordningen for blå resept mellom Helfo og apotekene.

Det er

Med direkte oppgjør menes at krav om stønad til helsetjenester etter folketrygdloven kapittel 5 fremsettes av og utbetales direkte til behandleren/tjenesteyteren.

 for enkelte bidragsformål. Dette gjelder for ridefysioterapi, opphold ved kurssentra, prevensjonsmidler og veiledningstjenester i apotek.

Siste faglige endring: 29. desember 2023