Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Rundskrivet er utarbeidet av Helsedirektoratet 9. februar 2024.

Helse- og omsorgsdepartementet har med hjemmel i de ulike bestemmelsene i folketrygdloven kapittel 5 (lovdata.no) gitt forskrifter om stønad til dekning av utgifter til helsetjenester.

Bestemmelser om hvem som har rett til stønad, fremgår av folketrygdloven § 5-2 (lovdata.no). Dette rundskrivet er Helsedirektoratets fortolkning av hvordan paragrafen skal forstås og praktiseres.

Helsedirektoratet har ansvaret for forvaltning og fortolkning av folketrygdloven kapittel 5. Helsedirektoratet har delegert forvaltningsoppgaver etter dette kapittelet til Helfo, som er Helsedirektoratets ytre etat.

Siste faglige endring: 09. februar 2024