Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Relevant regelverk for stønad til medisinsk forbruksmateriell

Hjemmelen for stønad til dekning av utgifter til legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler er folketrygdloven § 5-14 (lovdata.no).
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt følgende forskrift med hjemmel i lovens § 5-14 fjerde ledd: 

Andre relevante forskrifter:

Siste faglige endring: 01. juli 2022