Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Klage og anke

Pasienten kan klage på Helfos vedtak om individuell stønad etter blåreseptforskriften til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage). Helseklages vedtak kan ankes til Trygderetten, jf. folketrygdloven § 21-12 første ledd. Helseklage forbereder ankesaken for Trygderetten, jf. trygderettsloven § 13.

Siste faglige endring: 01. juli 2022