Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 3 tredje ledd: særskilte forhold ved pasienten

Helsedirektoratets kommentarer

Det kan gis stønad til enkelte pasienter hvis særskilte forhold ved pasienten gjør at nytten av legemiddelbehandlingen, ressursbruken eller tilstandens alvorlighet skiller seg klart fra pasientgruppen i følgende tilfeller:

  • når legemidler er metodevurdert, men der prioriteringskriteriene ikke er oppfylt på gruppenivå
  • når legemidler er metodevurdert, og der prioriteringskriteriene er oppfylt på gruppenivå, men forhåndsgodkjent refusjon ikke er innvilget fordi fullmaktsgrensen jf. legemiddelforskriften § 14-7 er overskredet

Legen må i disse tilfellene redegjøre for, og dokumentere, at pasienten skiller seg klart fra pasientgruppen for øvrig med hensyn på prioriteringskriteriene i søknaden.

Siste faglige endring: 01.07.2022 Se tidligere versjoner