Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 3 sjette ledd: tidsbegrensning av vedtak

Helsedirektoratets kommentarer

[Endret 11/23]

Vedtak skal som hovedregel ikke tidsbegrenses. 

Følgende vedtak skal tidsbegrenses:

 • Legemidler ved bruk i palliativ behandling i livets sluttfase (-90). Vedtak skal tidsbegrenses for ett år fra søknadsdato.
 • Opioider ved alle bruksområder. Vedtak skal tidsbegrenses for ett år fra søknadsdato.
 • Øvrige legemidler i reseptgruppe A og B med tilleggsvilkår (se over): Vedtak skal tidsbegrenses for to år fra søknadsdato. Vedtak på pregabalin skal ikke tidsbegrenses. Unntak: Ikke-markedsførte legemidler, der vedtak skal tidsbegrenses for ett år fra søknadsdato.
 • Fengselsinnsatt som er uten medlemskap i folketrygden: Vedtak skal tidsbegrenses for ett år fra søknadsdato.
 • Asylsøker som har asylsøknaden sin under behandling: Vedtak skal tidsbegrenses for ett år fra søknadsdato. Dette gjelder også for vedtak gitt til personer omfattet av forskrift om trygdedekning for asylsøkere og deres familiemedlemmer § 2 andre ledd siste punktum.
 • Palivizumab (Synagis) mot infeksjon med respiratorisk syncytialvirus (RSV) når det ikke benyttes ved immunsvikt: Vedtak skal tidsbegrenses for ett år fra søknadsdato.
 • Legemidler spesifisert med tidsbegrensning i vedlegg 1 til § 5-14 legemiddellisten.
 • Enkelte legemidler med refusjonskontrakt: Erenumab (Aimovig), Fremanezumab (Ajovy), Galkanezumab (Emgality). Vedtak skal tidsbegrenses for ett år fra søknadsdato.
 • Legemidler til behandling av fedme: Vedtak skal tidsbegrenses for ett år fra søknadsdato.
 • Teriparatid ved osteoporose: Vedtak skal tidsbegrenses for to år fra søknadsdato. Det foreligger ikke dokumentasjon utover 24 måneders behandling. Forlengelse av vedtaket blir derfor bare gitt når legen dokumenterer at det har vært opphold i behandlingen.
 • Antibiotika ved behandling av akne og rosacea: Vedtak skal tidsbegrenses for ett år fra søknadsdato.
 • Legemidler som brukes som premedisinering knyttet til sykehusbehandling, når premedisineringen skjer utenfor sykehus: Vedtak skal tidsbegrenses for ett år fra søknadsdato.
 • Legemidler som er overført til forhåndsgodkjent refusjon: Vedtak skal tidsbegrenses inntil datoen som forhåndsgodkjent refusjon gjelder fra. Dette gjelder i de tilfeller der vedtak fattes etter at legemidlet har blitt forhåndsgodkjent ved omsøkt diagnose i løpet av Helfos saksbehandlingstid.

Siste faglige endring: 23.11.2023 Se tidligere versjoner