Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 3 første ledd: legemidler det kan gis stønad til

Helsedirektoratets kommentarer

Det kan gis stønad til legemidler som ikke er omfattet av § 2, etter individuell søknad.

Det kan gis stønad til

  • markedsførte legemidler brukt på godkjent bruksområde
  • markedsførte legemidler brukt utenfor godkjent bruksområde ("off-label"-bruk)
  • legemidler som ikke er markedsført i Norge (uregistrerte legemidler)

Legen må i søknaden oppgi hvilket legemiddel det søkes stønad til, og hva det aktuelle legemidlet skal behandle. Den sykdommen eller tilstanden som skal behandles med det aktuelle legemidlet, skal beskrives så spesifikt som mulig i søknaden. Hvis det er symptombehandling, skal symptomet oppgis som diagnose.

Siste faglige endring: 01.07.2022 Se tidligere versjoner