Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 2 Forhåndsgodkjent refusjon

Helsedirektoratets kommentarer

Et legemiddel kan tas opp på refusjonslisten (dmp.no) hvis vilkårene i legemiddelforskriften § 14-5 (lovdata.no) er oppfylt. Refusjonslisten oppdateres fortløpende av Statens legemiddelverk, jf. legemiddelforskriften § 14-8 (lovdata.no).

Legemidler på refusjonslisten kan forskrives direkte på blå resept hvis følgende tre kriterier er oppfylt:

  1. bruken av legemidlet står oppført under refusjonsberettiget bruk
  2. pasientens sykdom omfattes av en refusjonskode
  3. eventuelle refusjonsvilkår er oppfylt

Når det er et vilkår at legemidlet skal forskrives (rekvireres) av en spesialist, skal resepten skrives ut av en spesialist innen det aktuelle fagområdet hver gang resepten fornyes.

Siste faglige endring: 01.07.2022 Se tidligere versjoner