2. Relevant regelverk for stønad ved fødsel utenfor institusjon

Det kan gis stønad til utgifter ved fødsel utenfor institusjon etter folketrygdloven § 5-13.

Andre relevante bestemmelser om fødsel utenfor institusjon er folketrygdloven § 5-12 annet ledd.

Sist faglig oppdatert: 01. januar 2021