Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 5-13 første ledd – engangsstønad

Helsedirektoratets kommentarer

Ved fødsel utenfor institusjon gis det en engangsstønad. Med institusjon menes i denne sammenhengen en kvinneklinikk eller fødeavdeling ved sykehus, eller en fødestue organisert fra et sykehus. Hvis fødselen skjer i en ambulanse, anses dette for å være i institusjon, og en fødsel i en ambulanse utløser derfor ikke rett til engangsstønad.

Fødsel utenfor institusjon kan være fødsel i hjemmet, eller fødsel i for eksempel en bil eller drosje på vei til et sykehus eller en fødestue.

Det kan gis en engangsstønad selv om kvinnen blir innlagt på sykehus eller fødestue rett etter fødselen og tilbringer barseltiden der.

Det er ikke et vilkår for å få engangsstønad at kvinnen har hatt utgifter forbundet med fødselen.

Ved flerbarnsfødsler gis det én engangsstønad.

Siste faglige endring: 01.01.2021 Se tidligere versjoner