Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Rammene for stønadsordningen for ortoptisk behandling

Folketrygdens stønadsordning ble innført fra 1. juli 2001 og dekker en andel av utgiftene til behandling hos næringsdrivende ortoptister.

Norsk autorisasjon er en forutsetning for å drive som ortoptist i Norge, jf. helsepersonelloven § 48 (lovdata.no). En ortoptist er autorisert helsepersonell og må forholde seg til helsepersonellovens bestemmelser.

Ortoptisters kompetanse kan være nødvendig i forbindelse med utredning og behandling for ulike synsvansker.

Næringsdrivende ortoptister som har direkte oppgjør med Helfo og norsk autorisasjon, kan utløse refusjon fra Helfo, forutsatt at pasienten er henvist fra en lege som er spesialist i øyesykdommer.  Ortoptisten fastsetter selv pris på sine tjenester, og stønadsordningen går ikke inn under ordningen med egenandelstak. Næringsdrivende ortoptister arbeider ofte i samarbeid med øyespesialister.

Folketrygdens stønadsordning gjelder ikke for ortoptister som arbeider i spesialisthelsetjenesten. Ortoptister ansatt i sykehus/spesialisthelsetjenesten kan være utførende personell, og polikliniske kontakter utført av ortoptister inngår i beregningsgrunnlaget for Innsatsstyrt finansiering (ISF). Egenandeler betalt for poliklinisk helsehjelp hos ortoptist i spesialisthelsetjenesten inngår i ordningen med egenandelstak, jf. § 4 i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta (lovdata.no).

Det tilbys ikke ortoptistutdanning i Norge, og de fleste norske ortoptister er utdannet i Sverige, Storbritannia og Tyskland. Det tilbys også utdanning i flere andre land, som Nederland, Australia og Canada. De fleste utdanningene er 3- eller 4-årige bachelorutdanninger.

Siste faglige endring: 10. april 2024