Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Ortoptister som omfattes av stønadsordningen

Det er et vilkår for stønad til ortoptisk behandling at ortoptisten har autorisasjon som ortoptist.

Det er også et vilkår for stønad at ortoptisten har direkte oppgjør med Helfo, jf. folketrygdloven § 5-1 (lovdata.no) fjerde ledd. Ortoptister som ikke vil ha direkte oppgjør med Helfo, må informere sine pasienter om at det ikke utløses refusjon for behandling hos dem.

Ortoptister inngår avtale om direkte oppgjør med Helfo gjennom tjenesten Praksisinformasjon (helfo.no) i Tjenesteportal for helseaktører.

Ortoptister som er ansatt i helseforetak, kan ikke utløse refusjon etter folketrygdloven § 5-10 a.

Siste faglige endring: 10. april 2024