Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Relevant regelverk for stønad til logoped- og audiopedagogbehandling

Hjemmelen for stønad til logoped- og audiopedagogbehandling er folketrygdloven § 5-10 (lovdata.no).

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt en forskrift med hjemmel i lovens § 5-10: forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog (lovdata.no). Videre har Helse- og omsorgsdepartementet gitt en forskrift med hjemmel i folketrygdloven 22-2 om direkte oppgjør: forskrift om direkte oppgjør for stønad etter folketrygdloven kapittel 5 (lovdata.no).

Helsedirektoratet har utarbeidet et rundskriv til folketrygdloven § 5-1 fjerde ledd og til forskrift om direkte oppgjør for stønad etter folketrygdloven kapittel 5: rundskriv til forskrift om direkte oppgjør for stønad etter folketrygdloven kapittel 5.

Andre relevante forskrifter

Siste faglige endring: 07. mars 2022