Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Logopeder og audiopedagoger som omfattes av stønadsordningen

Det er et vilkår for stønad at logopeden eller audiopedagogen har direkte oppgjør med Helfo, jf. folketrygdloven § 5-1 (lovdata.no) fjerde ledd. Logopeder og audiopedagoger som ikke vil ha direkte oppgjør med Helfo, må informere sine pasienter om at behandling hos dem ikke gir rett til trygderefusjon.

Stønadsordningen gjelder for logopeder og audiopedagoger med godkjent utdanning i logopedi og audiopedagogikk. Fra 2005 er denne utdanningen på mastergradsnivå.

Stønadsordningen gjelder for behandling hos selvstendig næringsdrivende logopeder og audiopedagoger. Ordningen omfatter ikke behandling hos logopeder og audiopedagoger som er ansatt i for eksempel helseforetak, rehabiliteringsinstitusjoner eller kommuner.

Siste faglige endring: 07. mars 2022