Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Helsedirektoratets kommentarer til takstene i kapittel 2

[Endret 7/22]

Her utdyper vi enkelte bestemmelser i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog (lovdata.no).

Folketrygdens stønad gis i form av takster for utført aktivitet. Takstene er fastsatt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos logoped og audiopedagog. 

Vilkårene for bruk av takstene framgår av den enkelte takst og av merknad til taksten (se forskriften). Det kan ikke gis stønad utover de fastsatte takstene.

Det framgår av innledningen til forskriften kapittel 2 at "ugyldig takstkombinasjon betyr at takstene ikke kan kombineres i samme behandling / på samme regning". Det kan i noen tilfeller føres flere regninger på samme pasient samme dag, for eksempel hvis det gis en behandling som følges opp med faglig råd og veiledning av pårørende eller personell som følger opp pasient. Grunnen til at tidsbaserte takster ikke kan kombineres på samme regning, er hensynet til kontroll av tidsbruk og takstkombinasjoner knyttet til de enkelte takstene.

Takstsystemet gir en ramme for hvor lenge den enkelte behandlingstimen kan vare. Hvis en pasient unntaksvis har behov for mer enn én individuell behandling eller gruppebehandling samme dag, må det være et opphold mellom de to behandlingene, og behovet for to behandlinger må dokumenteres i journal.

Siste faglige endring: 01. juli 2022