Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Utarbeidet av Helsedirektoratet 28. mai 2024.
Erstatter rundskriv til folketrygdloven kapittel 5 – generell del.

Folketrygdloven § 5-1 (lovdata.no) definerer formål og omfang ved stønad til helsetjenester etter folketrygdloven kapittel 5. Vilkårene i denne bestemmelsen må være oppfylt for at det skal kunne gis stønad etter hver enkelt bestemmelse i kapittel 5.

Dette rundskrivet er Helsedirektoratets fortolkning av hvordan folketrygdloven § 5-1 skal forstås og praktiseres. Rundskrivet er ikke en sammenhengende beskrivelse av bestemmelsen, men gir utdypende merknader.

Det er som hovedregel et vilkår for stønad etter folketrygdloven kapittel 5 at pasienten er medlem i folketrygden, jf. folketrygdloven § 5-2 (lovdata.no) og Helsedirektoratets rundskriv til folketrygdloven § 5-2.

Siste faglige endring: 28. mai 2024