Folketrygdloven § 5-24 a – Stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land

Først publisert: 16. april 2015 Sist faglig oppdatert: 16. mars 2017