Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Om rundskrivet

Rundskrivet gir oppsummert informasjon om donasjon av organer, celler og vev fra død donor, og omtaler særskilt donasjonsprosessen, godkjenning av donorsykehus og overordnede krav til organisering av donorsykehusene. Rundskrivet utfyller og gir også kommentarer til

Transplantasjonslova har en rekke bestemmelser som gjelder donasjon både fra levende og død giver, men disse bestemmelsene kommenteres ikke i dette rundskrivet.

Rundskrivet gir ingen nye faglige eller juridiske føringer, men skal gi en samlet oversikt over innhold i lov, forskrift, lovforarbeider og rundskriv.

    Siste faglige endring: 29. mars 2022