Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Donasjonsprosesser for donasjon fra død donor

Det finnes to donasjonsprosesser for donasjon fra død donor: 

 • DBD (Donation after Brain Death): Donasjon når døden inntreffer etter primær hjerneskade.
 • DCD (Donation after Circulatory Death): Donasjon når døden inntreffer som følge av hjerte- og åndedrettsstans (sirkulasjonsstans).

I begge tilfelle er pasienten innlagt på intensivavdeling, og donasjon kan bli aktuelt etter at det er truffet en beslutning om at livsforlengende behandling skal avsluttes, jf. transplantasjonslova § 12. Se Helsedirektoratets veileder Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling.

DCD kan deles i to grupper: 

 • Ukontrollert (uDCD): Etter uventet hjerte- og åndedrettsstans.
 • Kontrollert (cDCD): Etter hjerte- og åndedrettsstans som følge av kontrollert tilbaketrekning av livsforlengende behandling.
  • cDCD med bruk av 

   Etter dødserklæringen etableres en normoterm regional perfusjon av bukorganer ved hjelp av en ekstern oksygenator (ECMO). ECMO er en hjerte-lunge-maskin som ved hjelp av et filter og en pumpe opprettholder blodsirkulasjon i bukorganene. Anleggelse av et aortaokklusjonskateter i øvre del av aorta descendens, i nivå med diafragma (mellomgulvet), forhindrer reperfusjon (gjenopprettelse av blodgjennomstrømning med oksygenrikt blod) til hjertet og opprettholder sirkulasjonsstans i hjernen. (Kilde: fhi.no).

   inngår som én av flere metoder under fellesbetegnelsen cDCD, og er den metoden som brukes i Norge. Premortale (før døden er stadfestet) organbevarende tiltak inngår i varierende grad ved cDCD.
  • Metoden cDCD er aktuell for pasienter med alvorlige hjerneskader og hvor man på uavhengig medisinsk grunnlag har bestemt at man skal avslutte livsforlengende behandling.

Siste faglige endring: 21. april 2022