Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Anbefalinger knyttet til organdonasjon utarbeidet av norske fagmiljøer

Det norske fagmiljøet som arbeider med organdonasjon oppdaterer jevnlig Protokoll for organdonasjon som gir praktiske anbefalinger til helsetjenesten og helsepersonell knyttet til donasjonsarbeidet. 

Nasjonal behandlingstjeneste for transplantasjon ved Oslo universitetssykehus har utarbeidet Prosedyrer for organbevarende behandling ved DBD og cDCD.  

Norsk ressursgruppe for organdonasjon (NOROD) har utarbeidet skjemaer for dokumentasjon av død ved DBD og dokumentasjon av død ved cDCD.

Siste faglige endring: 29. mars 2022