§ 5-1.


Lovtekst

(Opphevet ved lov 16 mai 1997 nr. 28.)


Kilde: lovdata.no

Kommentar

Bestemmelsen er opphevet.