§ 5-1.

Helsedirektoratets kommentarer

Bestemmelsen er opphevet.

Sist faglig oppdatert: 02.05.2019