Kapittel 11
Lovens ikrafttredelse

§ 11-1. Lovens ikrafttredelse

Lovtekst:

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Ingen merknader.

§ 11-2. Overgangsbestemmelser

Lovtekst:

Salgs- og skjenkebevillinger gitt med hjemmel i alkoholloven av 5. april 1927 gjelder videre med følgende begrensninger:

Bestemmelsen i § 1-6 får for brennevinsutsalgenes vedkommende anvendelse etter utløpet av bevillingsperioden den 31. desember 1991.

Bestemmelsen i § 4-1 får for brennevinsskjenkingens vedkommende den betydning at A/S Vinmonopolets skjenkebestyrere blir bevillingsinnehavere fra lovens ikrafttredelse.

Bestemmelsen i § 4-2 annet ledd får for kommunale bevillinger anvendelse etter utløpet av inneværende bevillingsperiode. For statlige bevillinger får bestemmelsen anvendelse 9 måneder etter lovens ikrafttredelse.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Ingen merknader.

§ 11-3. Oppheving av andre lover

Lovtekst:

- - -


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Ingen merknader.

§ 11-4. Endringer i andre lover

Lovtekst:

Med virkning fra lovens ikrafttredelse gjøres følgende endringer i andre lover: - - -


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Ingen merknader.

Sist faglig oppdatert: 04. februar 2008