Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.5. Metastaser

Metastaser til tynntarm kommer enten ved transperitoneal spredning fra intraabdominale tumores eller ved hematogen spredning. Ovarialcancer er den intraabdominale kreftform som hyppigst metastaserer til tynntarm. Ekstraabdominale kreftformer som er kjent for å gi tynntarmsmetastaser, er malignt melanom, cancer i lunge, mamma, cervix og nyrer.

Anbefaling:

Noen utenlandske sentra tester nå alle pasienter med endometriecancer og kolorektalcancer med immunhistokjemi for dMMR/MSI uavhengig av familiehistorie, for å identifisere pasienter som skal diagnostiseres videre for Lynch syndrom. Handlingsprogrammet anbefaler at alle pasienter med adenokarsinom i tynntarm testes for dMMR/MSI fordi det er rapportert at pasienter med adenokarsinom i tynntarm har en høyere prosent av dMMR/MSI enn pasienter med kolorektalcancer. Gentesting vil også være relevant for valg av kjemoterapi.

Siste faglige endring: 03. februar 2023