Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Livsstilsfaktorer

Lav insidens gjør at kunnskap om sammenheng mellom livsstil og tynntarmskreft er liten. Litteratursøk viser at høyt alkoholkonsum, røyking, kostholdsfaktorer som lavt fiberinntak og høyt konsum av rødt og bearbeidet kjøtt og sukkerholdige drikker, kan øke risikoen for tynntarmskreft, mens en redusert risiko er funnet med høyere konsum av fisk, frukt, grønnsaker og kaffe (Bennett et al., 2015).

Både høy BMI og høyt alkoholkonsum økte risikoen for tynntarmskreft i en større asiatisk studie (Boffetta et al., 2012).

Den store forskjellen i insidens mellom adenokarsinom i tynntarm og kolon/rektum er antatt å være forskjellig eksponering av karsinogener. Kontakttiden mellom slimhinne og xenobiotika eller karsinogen i kostholdet er kortere enn i kolon grunnet den korte transittiden (Schottenfeld et al., 2009). Tynntarmen har lav konsentrasjon av anaerobe Gram-positive bakterier. Disse bakteriene produserer xenobiotiske forbindelser som reagerer med galle og danner desoxykolinsyre, som er en potensiell svulstinitiator. I tillegg er tynntarmsslimhinnen dekket av en rekke enzymer som benzopyrene hydroxylase, som kan beskytte mot matrelaterte karsinogener (Delaunoit et al., 2005).

Siste faglige endring: 03. februar 2023