Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.1. Gravide

Dersom thyroideacarcinom primærdiagnostiseres under svangerskap, kreves det grundig gjennomgang av individuelle faktorer for å avgjøre hva som taler for, og hva som taler mot umiddelbar kirurgisk behandling under svangerskapet. Godt informert pasient må selv være med å avgjøre om operasjon skal gjøres etter pasienten har født.

I tilfeller med PTC, uten tegn til ekstranodal vekst eller store lymfeknutemetastaser, kan det være rett å vente med operasjon til etter fødsel. Ved lokalavansert carcinom (sjelden hos unge kvinner), ved follikulært carcinom, Hürtlecelle-carcinom, og ved mistanke om fjernmetastaser kan det være nærliggende å anbefale å foreta operasjon under svangerskapet. Også medulIært thyroideacarcinom taler for å ikke vente til etter fødsel.

Generelt vil nok alder over 35–40 år legges på vektskålen for operasjon uten å vente til post partum.

Dersom det velges operasjon under svangerskapet, så anbefales på generell anestesiologisk basis, operasjon i andre trimester.

Siste faglige endring: 30. juni 2017