Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.3. Eldre (>80 år)

Generelt sett tyder ingen ting på at eldre pasienter bør få en annen behandling enn yngre. Med hensyn på prognose ved DTC og MTC er alder (45 år) et viktig prognosekriterium, men alder >80 år betyr ikke nødvendigvis en ytterligere prognostisk forverring.

Likevel bør komorbiditet tas med i vurderingen, særlig ved avansert sykdom. Eldre pasienter har ofte reduserte kompensasjonsreserve dersom komplikasjoner oppstår. Ved lokalavansert sykdom bør mutilerende operasjoner unngås. Det kan for eksempel være riktig å bevare en enda fungerende nervus recurrens ved begynnende infiltrasjon, fremfor å resessere nerven.

Ved DTC bør en med hensyn til kardial komorbiditet være forsiktig ved TSH-supprimerende behandling.

Pasienter med redusert compliance eller inkontinens kan med tanke på strålehygiene være nesten umulig å behandle med radiojod. Også ekstern stråleterapi kan være krevende (mobilitet, svelgefunksjon). Tracheostomi kan gjøre det vanskelig å sende pasientene hjem.

Som hos barn bør eldre pasienter hovedsakelig behandles ved thyroideasentere med bred erfaring, og alltid drøftes tverrfaglig.

Siste faglige endring: 30. juni 2017