Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.2. Barn

Thyroideacarcinom kan forekomme hos barn, men er sjelden. ATA har utarbeidet egne retningslinjer for pediatrisk thyroideacancer, og det vises til disse. Det er færre enn fem pasienter med thyroideacarcinom <18 år som behandles hvert år i Norge. Det handler først og fremst om PTC eller familiær MTC. På grunn av relativt liten skjoldbruskkjertel må det påregnes at også små cancere relativt tidlig kan komme i kontakt med thyroideakapsel og vokse ekstrathyroidalt (T3–4). I forhold til voksne har barn og ungdom med PTC relativt ofte multifokale tumores (inntil 40 %), lymfeknutemetastaser (>60–70 %) og fjernmetastaser (inntil 10 %), vanligvis til lunge. Prognosen er imidlertid veldig bra og 20-års overlevelse er >98 %.

Ved MTC finnes det ved MEN 2A i våre dager på grunn av systematisk familiescreening oftest kun små tumores som diagnostiseres «tilfeldig» ved profylaktisk thyroidektomi. Ved MEN 2B der mange har de novo mutasjon i RET protoonkogenet er MTC oftest allerede avansert ved diagnose. Det er derfor av stor betydning at barn med MEN 2B diagnostiseres så tidlig som mulig. Kliniske tegn som er tilknyttet MEN 2B er uttalt obstipasjon (»Pseudo-Hirschsprung» på grunn av intestinal ganglioneuromastosis) og gråting uten tårer (nedsatt tårevæskeproduksjon). Ved slike symptomer bør nærmere utredning vurderes. MEN 2B er riktignok «an orphan disease» med insidens nær 1:1000000 og det finnes kun fem dokumenterte pasienter i Norge.

Kirurgi hos barn med thyroideacarcinom skilles, bortsett fra andre dimensjoner og det faktum at thymus kan være veldig stor i halsen hos små barn, prinsipielt ikke fra kirurgi hos voksne. Thymus kan lyse ved jodscintigrafi og må ikke forveksles med lymfeknutemetastaser i mediastinum. Den høyere raten av lymfeknutemetastaser hos barn kan imidlertid medføre at indikasjonen til profylaktisk sentral men også lateral lymfeknutedisseksjon bør stilles mer liberalt enn hos voksne. Ved T4-situasjon bør barn alltid vurderes med hensyn til reseksjon av infiltrerte organer. Det gjelder også ved påviste fjernmetastaser hvis det ikke foreligger raskt progredierende sykdom (noe som er uvanlig særlig ved PTC).

Kirurgi og radiojodbehandling hos barn med thyroideacarcinom er spesialistoppgave som krever høy grad av ekspertise, og bør i Norge tilbys kun i Bergen (Haukeland) eller Oslo (OUS).

Vedrørende radiojodterapi, TSH-supprimerende terapi og oppfølging, vises til spesialkapitlene.

Siste faglige endring: 30. juni 2017