Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.2. Sarkom og andre sjeldne svulster

Det kan også forekomme sarkomer, plateepitelcarcinomer og andre svært sjeldne svulster som klinisk likner ATC. Man har i dag ikke så effektiv spesifikk behandling som man har for lymfomer.

Ved alle hurtigvoksende, «aggressive» tumores i thyroidea bør det allerede initialt under utredningen tas histologiske biopsier for å få hurtig avklaring av om det foreligger et lymfom, som kan behandles effektivt, eller om det foreligger ATC eller maligne svulster fra ulike andre vevstyper, der behandlingen oftest blir palliativ og tilpasset individuelt sykdomsbilde.

Pasienter med slike svulster må drøftes tverrfaglig. Ved sarkom kan det være en fordel å overlate hovedansvar til sarkomgruppen som er etablert ved universitetssykehus.

Siste faglige endring: 30. juni 2017