Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.3. Metastaser til thyroidea

Metastaser forkommer i thyroidea med/uten cervikale lymfeknutemetastaser. Ikke sjelden vokser metastasene gjennom organkapselen. Forekomst har betydelig økt på grunn av oftere og tidligere diagnose ved bred bruk av CT, MR og ikke minst PET og på grunn av bedre prognose ved mange krefttyper.

Utfra prognostisk betydning anbefales å skille mellom metastaser fra klarcellet nyrecellcarcinom og andre primære svulster (for eksempel colorektalt carcinom, melanom, mammacarcinom, bronchialcarcinom). Nyrecellecarcinommetastaser kan noen ganger opereres i kurativ intensjon. Å unngå lokale komplikasjoner som kan oppstå ved innvekst i vitale organer kan også være operasjonsindikasjon. Bortsett fra kirurgisk behandling kan også ekstern strålebehandling vurderes for å oppnå lokal kontroll. I noen tilfeller kan det være indisert med trakeotomi.

Prinsipielt sett bør pasientene alltid vurderes helt individuelt. Ved ekstrathyroidal vekst bør man med hensyn til evt. kirurgi være mer tilbakeholdende.

Nyrecellecarcinommetastaser manifesteres gjerne både i thyroidea og i lymfeknutene. Operasjonene kan vanligvis begrenses på den involverte siden. Unntaksvis kan det være indisert å fjerne deler av naboorganer (muskulatur, nerver, sjelden trachea og/eller øsofagus) i tilfelle det foreligger infiltrasjon. Behandlingen er ellers som ved metastasert nyrecellecarcinom, og henholdsvis onkologene og/eller urologene må være involvert i oppretting av tverrfaglig behandlingsopplegg.

Ved andre metastaser kan operasjonen også være indisert, men her først og fremst med palliativ intensjon. Operasjonene bør derfor begrenses til ikke-mutilerende inngrep, og komplikasjoner bør absolutt unngås (for eksempel ved å utføre kun unilateral kirurgi). Som ved nyrecellecarcinom er det obligatorisk å drøfte pasientene tverrfaglig.

Siste faglige endring: 30. juni 2017