Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.1. Lymfom

Ved lymfom i thyroidea er behandlingen ikke kirurgisk. Behandlingsansvarlig er onkologene og pasientene skal henvises etter diagnose til spesialisert onkologisk avdeling. Ellers gjelder både for utredning og behandling retningslinjene for lymfom.

Lymfom i thyroidea er sjelden, men må alltid has i tankene når man står overfor en pasient med en hurtigvoksende tumor, som gjerne er 8–10 cm stor, og som gir økende dysfagi og lufthunger. Konsistensen er gjerne meget fast, men ikke steinhard. Tumor virker kanskje mer homogen enn en anaplastisk cancer. Det kliniske bildet er svært likt med ATC. CT/MR viser en homogen tumor.

Hovedpoenget er å komme raskt til en histologisk diagnose ettersom et lymfom ofte kan behandles ikke-kirurgisk med stråler og/eller cellegift (og eventuelt steroider), med en frapperende effekt på stridor og dysfagi i løpet av få dager. I noen tilfeller kan en temporær trakeotomi være nødvendig. Lymfomer i thyroidea kan ha ulik malignitetsgrad, og den onkologiske behandlingen kan variere.

Svulster av denne type er harde og «fibrøse» og gir sjelden godt nok materiale ved FNC (flow- RPMI). Derfor bør det allerede initialt tas histologiske biopsier til «cito» histologisk vurdering. Ved lymfom ønsker patologene gjerne ytterligere materiale for å typebestemme lymfom, og det er da indikasjon for en «åpen» kirurgisk biopsi i lokalanestesi.

Siste faglige endring: 30. juni 2017