Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forkortelser

AFAP

Attenuert familiær adenomatøs polypose

antiTPO

Thyroidea peroxidase antistoff

ATA

American Thyroid Association

ATC

Anaplastisk thyroideocarcinom

BRAF

proto-oncogene B-Raf

BTA

British Thyroid Association

CEA

Carcinoembryonalt antigen

CT

Computertomografi

DTC

Differensiert thyroideacancer

FAP

Familiær adenomatøs polypose

FDG

Fluourodeoxyglucose

FDOPA

Fluorodopa

FNA(C)

Finnålsaspirasjonscytologi

FNMTC

familiær ikke-medullær thyroideakreft

FT3

Trijodthyronin

FT4

fri thyroxin

MEN

Multippel endokrin neoplasi

MR

Magnettomografi

MTC

Medullær thyroidea cancer

NaF

Natrium Fluorid (PET)

NCI

National Cancer Institute

NIFTP

noninvasiv folliculær thyroida neoplasme med papillære kjerneforandringer

PACS

Picture Archiving and Communication System

PDTC

Poorly differentiated thyroid cancer

PET

Positronemisjonstomografi

proGRP

Pro-gastrin-releasing peptide

PTC

Papillær thyroidea cancer

PTH

Parathyroideahormon

RET

receptor tyrosine kinase protooncogen

rhTSH

rekombinant humant Thyroidea stimulerende hormon

RPMI-rør

Roswell Park Memorial Institute medium-rør

SPECT

Single-photon emission computed tomography

Tg

Thyroglobulin

TRAS

Thyroid reseptor antistoff

TSH

Thyroidea stimulerende hormon

TTF

Thyroid transcription factor

UICC

Union internationale contre le cancer

VUS

Variant med usikker betydning

WBS

Whole body scan

Siste faglige endring: 30. juni 2017