Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.10. TNM – klassifisering (UICC versjon 7)

Primærtumor (T)1

TX

Primærtumor kan ikke vurderes

T0

Primærtumor ikke påvisbar.

T1

Intrathyroidal tumor ≤2 cm største diameter

T1a

Intrathyroidal tumor ≤1 cm største diameter

T1b

Intrathyroidal tumor >1 cm (men ≤2 cm) største diameter

T2

Intrathyroidal tumor >2 cm men ≤4 cm største diameter

T3

Intrathyroidal tumor >4 cm største diameter eller tumor med minimal ekstrathyroidal vekst (for eksempel innvekst i musculus sternothyroideus eller perithyroidalt bløtvev)

T4a

Ekstrathyroidal tumor med innvekst i subkutant bløtvev, larynx, trachea, øsofagus eller nervus recurrens

T4b

Ekstrathyroidal tumor med innvekst i fascia prevertebralis eller arteria carotis eller store mediastinale kar

1 Multifocale cancere av alle histologiske typer skal betegnes (m) – største diameter bestemmer T klassifikasjon, for eksempel T2m.

Alle anaplastiske carcinomer klassifiseres som T4 tumores

T4a

(kun anaplastisk carcinom) Tumor (uansett størrelse) begrenset til thyreoidea

T4b

(kun anaplastisk carcinom) Tumor med utstrekning forbi thyreoidea kapselen

Regionale lymfeknuter (N)

NX

Regionale lymfeknuter kan ikke vurderes

N0

Ingen regionale lymfeknutemetastaser

N1

Regionale lymfeknutemetastaser

N1a

Sentrale lymfeknutemetastaser (nivå VI (pretracheale, paratracheale, prelaryngeale lymfeknuter))

N1b

Metastaser i andre unilaterale, bilaterale eller kontralaterale cervicale (nivå I, II, III, IV eller V) eller retropharyngeale eller lymfeknuter i øvre mediastinum (nivå VII)

Fjernmetastaser (M)

M0

Ingen fjernmetastaser

M1

Fjernmetastaser

Tumorstadier

Stadium

T

N

M

Differensiert (papillært eller follikulært) thyroideacarcinom

Alder <45 år

I

Alle T

Alle N

M0

II

Alle T

Alle N

M1

Alder ≥45 år

I

T1

N0

M0

II

T2

N0

M0

III

T3

N0

M0

 

T1–3

N1a

M0

IVa

T1–3

N1b

M0

 

T4a

N0, N1a-b

M0

IVb

T4b

Alle N

M0

IVc

Alle T

Alle N

M1

Medullær thyroideacarcinom

I

T1

N0

M0

II

T2–3

N0

M0

III

T1–3

N1a

M0

IVA

T1–3

N1b

M0

 

T4a

Alle N

M0

IVB

T4b

Alle N

M0

IVC

(Hver) Alle T

Alle N

M1

Anaplastisk thyroideacarcinom

IVA

T4a

Alle N

M0

IVB

T4b

Alle N

M0

IVC

Alle T

Alle N

M1

Resttumor klassifikasjon (R)

RX    Tilstedeværelse av resttumor kan ikke vurderes

R0    Ingen resttumor

R1    Mikroskopisk resttumor

R2    Makroskopisk resttumor

Siste faglige endring: 30. juni 2017