Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.3. Laboratoriediagnostikk

Et minimum av blodprøver som er nødvendig ved knutediagnostikk er fri thyroxin (FT4), TSH og thyroidea peroxidase antistoff (antiTPO).

TSH er avgjørende i forhold til evt. utredning med scintigrafi og biopsi. Alle pasienter med knuter og supprimert TSH bør undersøkes med scintigrafi.

Hos pasienter der kirurgi er planlagt, bør det i tillegg tas s-calcium og s-calcitonin.

Høy s-calcitonin vil vanligvis gi grunn til endret strategi. Calcitoninmåling bør vurderes hos alle pasienter med knuter men anbefales foreløpig ikke generelt i Norge. Ved lett eller moderat forhøyet s-calcitonin kan det være aktuelt å utføre en stimulasjonstest. Ved påvist MTC bør også CEA bestemmes.

Provokasjonstest ved s-calcitonin

Tidligere var stimulasjonstester (pentagastrin eller kalsiuminfusjon) anbefalt både i utredning preoperativt og i oppfølgingen. Pentagastrin er nå vanskelig tilgjengelig. Tolkningen av stimulasjonstestene kan være vanskelig. Målemetodene for s-calcitonin er blitt bedre med lavere nedre målegrense og mindre problemer med interferens. Det er derfor usikkert om provokasjonstest kan gi bedre sensitivitet og spesifisitet enn analyse av basal s-calcitonin. Indikasjon for stimulasjonstest bør derfor vurderes av erfaren thyroideaspesialist og individuelt.

Siste faglige endring: 30. juni 2017