Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

15.4. Strålebehandlingsteknikk

CT-veiledet 3-dimensjonell (3D) doseplan er obligatorisk. Standard behandling har vært via to motgående anteriorposterior-postererioranterior, AP-PA, felt. Bruk av VMAT-teknikk (Volumetric Modulated Arc Therapy) reduserer avgitt dose til beinmarg, men øker gjennom­snittlig dose samt dose avgitt til 50 % av nyrer, dose til lever og tarm sammenlignet med to AP-PA felt (Zilli et al., 2011) (som kan øke risikoen for sekundær malignitet (Hall & Wuu, 2003; Simone et al., 2012). På grunn av svært god langtidsoverlevelse til pasienter med germinalcellesvulster må det utvises stor forsiktighet med tanke på dose avgitt til risikoorganer.

Den CT-baserte feltplanen baseres på karenes forløp fordi lymfeknutene følger kar som aorta, vena cava inferior, ipsilaterale nyrevene og ipsilaterale bekkenvener (iliaca communis og externa). En prospektiv kohortstudie utført av German Testicular Cancer Study Group viste ingen tilbakefall i bekken med en modifisert nedre iliacale feltgrense til acetabulums øvre begrensing, som også anbefales av EGCCCG (Bamberg et al., 1999; Classen et al., 2003). Kraniell feltgrense er øvre dekkflate av Th12 (Wilder, Buyyounouski, Efstathiou, & Beard, 2012).

Strålekvalitet

3D-CRT (tredimensjonal konvensjonell stråleterapi) skal leveres med minimum 10 MV fotoner.

Målvolumer og volum av risikoorganer (OAR)

GTV (Gross tumour volume) defineres som volumet av enhver forstørret metastatisk lymfe­knute (dvs. klinisk stadium IIA).

Målvolumer

CTV av den paraaortale region skal omfatte paraaortale lymfeknuter fra øvre dekkflate av Th 12 til aortabifurkaturen og defineres som kombinert volum av vena cava inferior og aorta inklusive synlige lymfeknuter og ethvert GTV. Til det kombinerte volumet legges det til 1,4 cm margin. Tilsvarende tegnes det inn volum for ipsilaterale nyrevene uten lateral margin.

Hvis ipsilaterale iliaca communis og iliaca externa lymfeknuter skal behandles, utvides CTV til det kombinerte volumet av iliaca communis- og iliaca externa-karene ned til øvre begrensning av foramen obturatorium inklusive synlige lymfeknuter og ethvert GTV med 1,4 cm margin i alle retninger.

Ved tidligere inguinal eller skrotal kirurgi eller ved en sjelden T4 tumor skal CTV omfatte både ipsilaterale iliaca communis og iliaca externa og ipsilaterale inguinale lymfeknuter med tilleggsmarginer som beskrevet i tidligere avsnitt.

CTV bør justeres for å unngå skjelett, tarm, muskel og blære.
ITV (internal target volume) settes likt med CTV da organbevegelsen her er neglisjerbar.
PTV (planning target volume) defineres i henhold til ICRU-definisjonen.

Risikoorganer

Begge nyrer skal tegnes inn i hvert CT-bilde som risikoorganer. Ikke mer en 25 % av noen nyre skal ha mer enn 20 Gy stråledose.

For strålebehandling av hjernemetastaser, se Appendix XI og Appendix XII.

Siste faglige endring: 15. april 2021