Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.6. Andre seneffekter

Ototoksisitet og nevrotoksisitet kan oppstå etter cisplatinbehandling.

Et betydelig antall testikkelkreftoverlevere lider av andre langsiktige komplikasjoner (nefro­toksisitet, nevrotoksisitet, ototoksisitet, lungetoksisitet og psykososiale problemer) (Brydoy et al., 2009; Fossa, Aass, Winderen, Bormer, & Olsen, 2002; Haugnes et al., 2009). Både behandling med store cisplatindoser (>850 mg) og røyking øker risikoen for lang­siktig ototoksisitet, nevrotoksisitet og lungetoksisitet (Widen & Erlandsson, 2004).

Ototoksisitet

Etter behandling av metastatisk sykdom med BEP rapporterer 20–25 % av pasientene langvarig nedsatt hørsel og tinnitus (Frisina et al., 2016), spesielt ved høyere frekvenser. Økende alder er en viktig fak­tor for hørselstap uavhengig av behandling (Haugnes et al., 2018). Faktorer som kan øke denne risikoen, inklu­de­rer alvorlig støyeksponering før behandling, samtidig behandling med andre ototok­siske midler (som aminoglykosider) og unormal nyrefunksjon. Dessverre er det ennå ikke identifisert noen legemidler som lindrer symptomene (ESMO). Menn med behandlingsindusert ototoksisi­tet (tinnitus, nedsatt hørsel) bør unngå støyende miljøer

Det bør vurderes konsultasjon hos ørespesialist med tanke på tinnitusbehandling eller høreapparat.

Nevrotoksisitet

Perifer sensorisk nevropati ses hos 5 % av pasientene etter én syklus med BEP (Albers et al., 2008) og hos 25–35 % etter tre til fire sykluser med BEP (R. de Wit et al., 2001). Nevroprotektiv behandling har vært og blir for tiden testet, men ingen er inkludert i rutinemessig klinisk praksis (ESMO). Potensielle terapeutiske virkestoffer er duloksetin (Smith et al., 2013), trisykliske antidepressiva og antikonvulsiva (Jordan et al., 2020).

Raynauds fenomen

Raynauds fenomen kan forekomme hos pasienter som får bleomycin og/eller cisplatin og bør fortrinnsvis håndteres konservativt og ved å informere pasientene om dette. Ved alvorlige problemer kan det brukes lavdose kalsiumblokkere. Flere andre alternativer, for eksempel topikal nitroglyserin, kan også vurderes (Hinze & Wigley, 2018).

Siste faglige endring: 15. april 2021