Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11. Oppfølging

Klinisk undersøkelse er individuelt utformet.

Det primære målet med oppfølgingen er å stille diagnose ved residiv tidligst mulig, for å kunne kurere pasienten ved hjelp av så lite terapi som mulig. Et annet viktig mål er å diagnostisere komplikasjoner og prøve å lindre symptomer fra sykdommen og behandlingen. En adekvat oppfølging er avhengig av inngående kunnskap om sykdommen med hensyn til histologi, behandling og forventet tilbakefallsmodus samt mulige bivirkninger. Intervallene og modusen for kontroller blir vanligvis tilpasset stadium, histologi, behandling, typisk tidspunkt for risiko for tilbakefall og forventet risiko for bivirkninger.

Fra SWENOTECA-erfaringer er risikoen for residiv svært lav 5 år etter behandlingsslutt, med noen unntak angitt nedenfor. Denne protokollen forsvarer derfor kortere oppfølging enn tidligere SWENOTECA-protokoller. Adjuvant karboplatin ved seminom i klinisk fase I kan utsette metastatisk sykdom, og dermed bør disse pasientene ha ekstra oppfølgingskontroller etter 7 og 10 år. Følgende pasienter behandlet for metastatisk non-seminom bør ha ekstra oppfølgingskontroller etter 7 og 10 år: intermediær og dårlig prognose, vedvarende resttumor ved 5-års oppfølging, teratom i gjenværende tumorreseksjon, eller teratom i testikkelen og ingen RPLND. For noen pasienter med multiple residiv med teratom, og for de med gjen­værende tumorer som ikke er tilgjengelige for reseksjon (non-seminom), kan det indikeres livslang oppfølging.

I tillegget presenteres tidsplanene for minimum oppfølging i henhold til en rekke standardscenarier, men man må huske på at en rekke pasienter må få individualiserte tidsplaner på grunn av situasjoner som ikke tas i betraktning i standardplanen.

Siste faglige endring: 15. april 2021