Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.2. Formålet med kreftbehandlings¬programmet SWENOTECA X

Generelle formål

 • Etablere et komplett register som omfatter alle mannlige pasienter (≥ 16 år) med testikkelkreft, retroperitoneale og mediastinale germinalcellekreft i Norge og Sverige
 • Standardisere diagnostiske prosedyrer, stadiebestemmelse, behandling og oppfølging for å:
  • Forbedre pasientutfallet
  • Sikre prospektiv populasjonsbasert klinisk forskning av høy kvalitet

Spesifikke fokusområder i klinisk stadium I

Seminom

 • Verifisere rapportert lav tilbakefallsrate uten adjuvant kjemoterapi hos pasienter med testikkelsvulst ≤ 4 cm og ingen stromal invasjon av rete testis
 • Evaluere tilbakefallsraten henholdsvis med og uten adjuvant kjemoterapi hos pasienter med testikkelsvulst ≤ 4 cm og/eller stromal invasjon av rete testis
 • Redusere oppfølgingsplanen ytterligere avhengig av risiko og tilbakefallsmønster
 • Evaluere tidlig og sen toksisitet etter én kur adjuvant karboplatin

Non-seminom

 • Risikotilpasset behandling: adjuvant kjemoterapi med én kur BEP, eller overvåkning
 • Tilbakefallsfrekvens og -mønster for pasienter med antatt henholdsvis lav og høy risiko
 • Tidlig og sen toksisitet etter henholdsvis adjuvant kjemoterapi versus behandling ved tilbakefall

Spesifikke fokusområder ved metastatisk sykdom

Seminom

 • Evaluere terapeutisk effekt og tidlig og sen toksisitet ved BEP kjemoterapi
 • Evaluere effekten av primærkirurgi ved non-bulky seminom CS IIA + IIB ≤ 3 cm, med
  1–2 metastatiske lymfeknuter
 • Evaluere sensitiviteten og spesifisiteten til FDG-PET i ovennevnte setting
 • Evaluere de tidlige og langsiktige bivirkningene av primærkirurgi

Non-seminom

 • Individualisert behandling av metastatisk sykdom i henhold til risikogruppe og initialt fall i tumormarkører
 • Redusere overbehandling der det er mulig, og intensivere behandlingen hos pasienter i intermediær eller dårlig prognosegruppe eller hos pasienter som responderer dårlig
 • Evaluere primærkirurgi hos pasienter med markørnegativt klinisk stadium II A
 • Evaluere behandlingsutfall, tid til tilbakefall, den histologiske typen av tilbakefallet og responsen på «salvage»-behandling
 • Evaluere tidlige og sene bivirkninger etter behandling for avansert sykdom

Siste faglige endring: 15. april 2021