Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.2. Forløpstider for testikkelkreft

I Pakkeforløp for testikkelkreft er det utarbeidet følgende forløpstider
Forløpsbeskrivelse   Forløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling   5 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)   12 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling 14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Medikamentell behandling 21* kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Strålebehandling 21 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Beslutning og aktiv overvåkning (surveillance) eller beslutning om ny staging 14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Kirurgisk behandling 31 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Medikamentell behandling 38* kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Kirurgisk behandling 38 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Beslutning og aktiv overvåkning (surveillance) eller beslutning om ny staging 31 kalenderdager

* Ved metastatisk sykdom bør medikamentell behandling starte innen 14 kalenderdager.

Pakkeforløp for testikkelkreft finnes på Helsedirektoratets nettsider.

Det er utarbeidet egne diagnoseveiledere for fastleger for inngang til pakkeforløp. Diagnoseveileder for testikkelkreft finnes på Helsedirektoratets nettsider.

Siste faglige endring: 15. april 2021