Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.5. Tilfeldig funn av mindre lesjoner i testis

Med økende anvendelse av høyfrekvent skrotal ultralyd, har tilfeldig funn av små avgrensede ekkoforandringer i testikkelen dukket opp som et problem i klinisk praksis. Hos pasienter med normale tumormarkører er en betydelig del av disse mindre (< 1 cm) asymptomatiske lesjonene benigne. Svært små svulster (≤ 5 mm) kan obseveres med ultralyd etter 2 måneder. Når histopatologi av lesjonen anses som nødvendig på grunn av vekst, bør dette oppnås ved enukleasjon av svulsten med frysesnittanalyse. Perkutan nålebiopsi bør ikke utføres. Spesifisiteten til frysesnittanalyse i denne situasjonen er > 90 %. Hvis frysesnittet avslører malignitet, anbefales radikal orkiektomi.

Enukleasjonsbiopsi kan assisteres av ultralydveiledning utført av en erfaren radiolog.

Siste faglige endring: 15. april 2021