Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.6. Patologisk undersøkelse av testikkel

ICCR-retningslinjene for neoplasi av testis og KVAST.

Makroskopiske forhold og snittuttak

  • Side, testikkelstørrelse, tumorstørrelse og de makroskopiske egenskapene til svulsten, som makroskopisk involvering av epididymis, funikkel og tunica vaginalis.

Snittuttak: 1 cm2 for hver cm av maksimal tumordiameter, inkludert makroskopisk normalt parenkym (hvis til stede), tunica albuginea og epididymis samt andre mistenkelige områder. Minst ett proksimalt og ett distalt snitt av funikkelen i tillegg til ethvert mistenkelig område.

Mikroskopiske forhold og diagnose

  • Histologisk type iht. WHO 2016. Bare rene seminom tumorceller klassifiseres som et seminom. Spermatocytisk tumor er ikke inkludert i denne protokollen.
  • Forekomst eller fravær av vaskulær svulstinvasjon, invasjon i stromal rete testis, tunica albuginea, tunica vaginalis, epididymis eller funikkel.
  • Forekomst eller fravær av intratubulær germinalcelleneoplasi (ITGCN) i parenkymet som er utenfor selve svulsten.
  • pT-kategori iht. TNM 8. versjon.
  • Immunohistokjemisk evaluering bør brukes ved diagnostiske problemer.

Siste faglige endring: 15. april 2021