Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. Fertilitetsmålinger og hormonanalyser

Kryopreservering av sæd skal tilbys før orkiektomi, opp til 55 år. Det kan være regionale variasjoner når det gjelder aldersgrenser. Hvis det ikke utføres før orkiektomi, skal det alltid tilbys før oppstart av alle typer behandling, selv om adjuvant kjemoterapi mest sannsynlig ikke har noen langvarig skadelig effekt på spermatogenesen (Eberhard et al., 2004; Weibring et al., 2019). Pasienter som gjennomgår flere sykluser med kjemoterapi, strålebehandling eller retroperitoneal lymfeknutedisseksjon (RPLND), har risiko for subfertilitet/infertilitet.

Kjønnshormoner (LH/FSH, testosteron og SHBG) skal analyseres før og etter orkiektomi og under oppfølging. Serumprøver til hormonanalyser skal fortrinnsvis tas om morgenen eller senest før kl. 12 (på bakgrunn av den normale døgnvariasjon).

Alle pasienter som gjennomgår kjemoterapi eller strålebehandling, bør bruke prevensjon i seks måneder etter avsluttet behandling.

Siste faglige endring: 15. april 2021