Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.2. Behandlingsevaluering

Standard modalitet for responsevaluering er CT thorax, abdomen og bekken. MR brukes for pasienter med kontraindikasjoner mot CT. En detaljert beskrivelse av lokalisasjonen, antallet og endringer i størrelsen på metastatiske lokalisasjoner med målene på minst de to lengste perpendikulære aksiale diametrene bør være med i radiologirapporten (Handbook for reporting results of cancer treatment., 1979).

Bildestyrt responsevaluering under behandling av metastatisk sykdom er en utfordring. Responsevaluering skal alltid utføres på et sykehus med et tverrfaglig team bestående av radiologer, onkologer og kirurger tilgjengelig, alle med erfaring i behandling av pasienter med germinalcellesvulster.

PET-CT under behandlingen har for tiden ingen bevist nytte utenfor kliniske studier/​prospektive protokoller.

For bruk av PET-CT med hensyn til håndtering av tumormasser i seminom etter kjemoterapi, se Metastatisk seminom, avsnitt Restlesjoner etter kjemoterapi ved seminom.

Siste faglige endring: 15. april 2021