Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.4. Retrograd ejakulasjon

Med en nervesparende tilnærming er det mulig å redusere risikoen for retrograd ejakulasjon. Dette er viktig å tilstrebe ved primær RPLND, og en nervesparende teknikk kan bevare ante­grad ejakulasjon hos de fleste pasienter (Donohue & Foster, 1998; Hiester et al., 2018; Risk & Foster, 2011). Nervesparing kan utføres ved spesifikk utdisseksjon av postganglionære nervefibre fra den sympatiske grensestrengen eller ved templat­disseksjon der man unngår å skade nerver som forløper i de regionene av retroperi­toneum som ikke dissekeres (se figur for templatfelt). Førstnevnte teknikk er lettest å anvende ved primær RPLND og gir best resultat.

I PC-RPLND anbefales det å forsøke å utføre en nervesparende teknikk, men det er teknisk mulig i bare 20–50 % av tilfellene på grunn av fibrose. Det er viktig er at nervesparende teknikk ikke går på bekostning av radikaliteten. Ejakulasjon bevares hos 68–85 % og 25–45 % av pasientene, som gjennomgår henholdsvis modifisert unilateral eller full bilateral PC-RPLND (Gerdtsson et al., 2019; Luz et al., 2010; Pettus, Carver, Masterson, Stasi, & Sheinfeld, 2009).  

Siste faglige endring: 15. april 2021