Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.7. Kirurgiske overveielser

To typer restmasser etter kjemoterapi er beskrevet og bør identifiseres før operasjonen (Daneshmand et al., 2012; Herr et al., 1997a; Mosharafa et al., 2003; Quek et al., 2005; Ravi et al., 1999). Den ene er den resektable veldefinerte restmassen, som respekterer de omkringliggende strukturene og har blitt rapportert å ha en høyere forekomst av annen germinalcellekreft enn teratom og mindre komplikasjoner. Den andre er den dårlig definerte «plakken» rundt de store blodkarene og ligner retroperitoneal fibrose. Siden disse pasientene for det meste har negative patologiske funn og høy risiko for ytterligere intraoperative prose­dyrer (inkludert kompleks vaskulær rekonstruksjon), bør de ikke være kandidater for kirurgi. For ikke-resektable svulster er alternativene stråling eller kjemoterapi, hvis gjenværende malign sykdom er histologisk bekreftet. Det anbefales observasjon hvis biopsier er negative.

Det anbefales å foreta en fullstendig reseksjon av veldefinerte masser (dvs. lumpektomi) når det er mulig, i kombinasjon med tilfeldige åpne biopsier for å sikre en fullstendig evaluering av retroperitoneum (Herr et al., 1997a; Puc et al., 1996; Quek et al., 2005). Biopsier alene er ikke tilstrekkelige til å identifisere restsykdom (Schultz, Einhorn, Conces, Williams, & Loehrer, 1989) (Sakaguchi & Isowa, 2012).

Siste faglige endring: 15. april 2021