Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.2. Kirurgisk tilnærming

Primær RPLND

For primær RPLND anbefales det en unilateral reseksjon. Det er viktig med en nervesparende tilnærming for å redusere risikoen for retrograd ejakulasjon (Heidenreich et al., 2018; Heidenreich, Pfister, Witthuhn, Thuer, & Albers, 2009).

PC-RPLND for non-seminom

I PC-RPLND for non-seminom med resttumormasse 10–49 mm er et minimums templat en unilateral reseksjon. En lumpektomi (fjerning av bare resttumor) er utilstrekkelig. PC-RPLND skal utføres innen 4–6 uker etter at kjemoterapien er fullført (Masterson & Cary, 2018).

Det anbefales bilateral reseksjon hos pasienter med resttumormasser på ≥ 50 mm og for retroperitoneale ekstragonadale germinalcellesvulster. Suprahilare reseksjoner bør utføres i utvalgte tilfeller med suprahilar resttumor (Heidenreich et al., 2009; Risk & Foster, 2011).

Etter fullført BEP-induksjonskjemoterapi er ca. 11 % av resttumorer viabel cancer, 45 % modent teratom og 44 % nekrotisk eller fibrotisk vev (Gerdtsson et al., 2019).

RPLND har tradisjonelt blitt gjort som konvensjonell «åpen» kirurgi. Imidlertid er minimalt invasiv RPLND et mulig alternativ hos utvalgte pasienter (Cheney, Andrews, Leibovich, & Castle, 2015; Pearce et al., 2017; Stepanian, Patel, & Porter, 2016).

PC-RPLND (seminom)

I motsetning til non-seminom, blir restvev av seminomer etter kjemoterapi vanligvis ikke resektert. Det har blitt brukt en nedre grense 30 mm (største aksiale diameter) for å vurdere biopsi eller reseksjon (hvis mulig) (Herr et al., 1997b). Tidligere retrospektive serier har vist rater for viabel malignitet på 13–42 % i veldefinerte restmasser >30 mm sammenlignet med 0–3 % i masser <30 mm, og kirurgi er teknisk krevende på grunn av fibrose og desmoplastisk reaksjon, og kirurgien viser seg ofte ufullstendig (26–42 %) og forbundet med økt morbiditet. Hvis kirurgi er nødvendig i denne situasjonen bør det være i form av reseksjon (hvis mulig) eller biopsi på grunn av en positiv PET-CT (Daneshmand et al., 2012; Flechon et al., 2002; Ghodoussipour & Daneshmand, 2020; Herr et al., 1997b; Hofmockel, Gruss, & Theiss, 1996; Mosharafa et al., 2003; Puc et al., 1996; Ravi et al., 1999).

Siste faglige endring: 15. april 2021