KAPITTEL 2. 1
Tilby informasjon, kostråd, og opplæring i egenmåling av glukose ved diagnosetidspunkt

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 25. juni 2018