2.1. Tilby informasjon, kostråd, og opplæring i egenmåling av glukose ved diagnosetidspunkt

Sist faglig oppdatert: 25. juni 2018