KAPITTEL 2. 3
Behandling med glukosesenkende legemidler ved svangerskapsdiabetes

Sist faglig oppdatert: 26. februar 2020