KAPITTEL 2. 3
Behandling med glukosesenkende legemidler ved svangerskapsdiabetes

STERK ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 25. juni 2018